Игри

Информация за страница Бойчиновци

Макар и малък град, Бойчиновци има интересна история, свързана преди всичко с определелянето му за град, както и с факта, че към неговата община принадлежат няколко по-малки села. За град селото е обявено през септември 1974 г. с указ номер 1942 на Държавния съвет на Народна Република България. С друг указ – номер 2296 – се извършват административно – териториални промени, който пък е от 22.12.1978 г. Според него към община Бойчиновци се включват и следните населени места: Ерден, Охрид, Пали лула, Портировци, Владимирово, Мадан, Мърчево и Бели брег. С указ номер 3005 пък, който се издава на 6 октомври 1987 г. се закрива официално община Лехчево, която като самостоятелна такава съществува от 1878 г. Към тази община през същата година е присъединено и село  Громшин, а няколко години по-късно и друго село – Бели брод. Със създаването на селищните системи се присъединява и село Кобиляк. По този начн през 1987 г. населените места на общината нарастват до 13. В този си вид всъщност общината продължава да съществува и до наши дни, като включва един център на общината, десет кметства, както и две населени места с кметски наместници. Православното християнство пък е основната религия, която изповядват жителите на Бойчиновци. Жп гарата на града се намира на 57 км  от възловата гара Мездра по линията Мездра-Видин. Именно тук се прави връзка за село Ерден и град Монтана. Спирката на село Охрид пък е най-близката до гарата, на път към Враца и Мездра.

                Читалищата в общината са общо 11 на брой, като всяко едно от тях има собствена библиотека. Богата е също така и дейността на самодейните читалищни колективи с участия и награди от регионални, а също така и от национални изяви. Читалище Възраждане пък спечели и осъществи проект за изграждане на Интернет – център, който е особено привлекателен за хора на всички възрасти. Особено атрактивни са също така следните забележителности, които се намират на територията на общината: малката рекичка Рибине, която е в землището на село Лехчево, като в нея растат красиви водни жълти рози; петте величествени вековни дървета край Бойчиновци, червените поляни от див божур, който цъфти през май край село Мадан, както и осемте православни храма, повечето от които имат над стогодишна история. До Бойчиновци също така се намира и поправителен дом за малолетни, който е място за лишаване от свобода към Министерството на правосъдието. Повечето от вас със сигурност са чували за него или пък са чели статии във вестници или Интернет. В дома има щатен севещеник – архимандрит Йосиф (Иванов), който организира иконографско ателие, а пък християнската фондация Адра организира курсове по шев и кройка. Така ако обичате туризма и искате да видите храмовете или прочутите петвековни дървета, не се колебайте да посетите Бойчиновци. До града може да стигнете както с влака, така също и с вашия собствен автомобил. Освен от забележителностите със сигурност  ще се впечатлите и от читалищата, където общият библиотечен фонд възлиза на 105 490 броя книги. Този показател определено говори добре за града, който е успял да съхрани това значително количество интересни разнообразни четива.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker